Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017 και η πρώτη Τομεακή Εκπαίδευση για την Προστασία των Μεταφορών, διάρκειας τριών (3) ημερών, που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στις εγκαταστάσεις του. Η Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020).

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας των Κρίσιμων Υποδομών  (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο) της χώρας μας, μέσω μίας επιστημονικά σχεδιασμένης εκπαίδευσης, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή ειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών καθώς και την αύξηση της ετοιμότητας των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των μεταφορών.

Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν πενήντα ένα (51) Εκπρόσωποι από συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ασφάλειας των μεταφορών:

• Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Αττικές Διαδρομές
• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• Γενική Γραμματεία Τηλεπ/νιων και Ταχυδρομείων
• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
• Ελληνική Αστυνομία
• Ελλην. Εταιρεία Συντήρησης Σιδηρ/κου Τροχαίου Υλικού
• Ελληνικά Ταχυδρομεία
• Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
• Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
• Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
• Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
• Πυροσβεστικό Σώμα
• Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
• Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
• ΤΡΑΙΝΟΣΕ
• Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κατά τη διάρκεια των τριών (3) ημερών της Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό και στοχευμένο πρόγραμμα:


6&7 Ιουνίου: Τις δύο πρώτες ημέρες οι  Επιστημονικοί Συνεργάτες του ΚΕ.ΜΕ.Α. ανέπτυξαν έξι (6) θεματικές ενότητες που άπτονται της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.)  

• Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Υ.Ζ.Σ.
• Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Υ.Ζ.Σ.
• Σχέδιο Ασφάλειας Λειτουργίας Υ.Ζ.Σ.
• Θέματα Προστασίας (Safety) Y.Ζ.Σ.
• Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
• Αδιάλειπτη Λειτουργία Υ.Ζ.Σ.

8 Ιουνίου: Κατά την τελευταία ημέρα, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, εργαζόμενοι σε ομάδες, σε μία Άσκηση Ετοιμότητας επί Χάρτου (Tabletop Exercise) σε θέματα προστασίας Υ.Ζ.Σ.

Η Τομεακή Εκπαίδευση για την προστασία των μεταφορών αποτελεί συνέχεια της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., την 25 Μαΐου – 2 Ιουνίου, 2017.

Η δράση θα συνεχιστεί με:

• Μία εκπαίδευση (μεταφορές και ενέργεια) στη Θεσσαλονίκη.
• Μια ενημερωτική  ημερίδα στη Θεσσαλονίκη.
• Μία τομεακή εκπαίδευση για την προστασία της ενέργειας στην Αθήνα.
• Ένα συνέδριο λήξης στην Αθήνα.

 

 

 

funding

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon