Το Kέντρο Mελετών Aσφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διοργάνωσε Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar)  στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. ερευνητικού Έργου FAIR: Προαγωγή του δικαιώματος σε Δίκαιη Δίκη υπόπτων ή κατηγορουμένων (Enhancing the FAIR Trial for people suspected or accused of crimes).

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση: α) του Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών, που απευθύνεται σε αστυνομικούς, εισαγγελείς, δικαστές και νομικούς και είναι αποτέλεσμα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις χώρες - εταίρους  και β) του Πολυγλωσσικού Εργαλείου FAIR (FAIR app), το οποίο παρέχει βασική νομική πληροφόρηση όχι μόνο στα στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου αλλά και στους υπόπτους ή κατηγορουμένους και στους οικείους αυτών. 

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2020, με τη συμμετοχή πάνω από 25 Ειδικών του πεδίου / Εμπειρογνωμόνων:   εκπρόσωπων των Αρχών Επιβολής του Νόμου, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς επίσης και νομικών με μακρά εμπειρία σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων υπόπτων ή κατηγορουμένων.    

Η ενεργός παρουσία των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο καθώς επίσης τα θέματα που αναδύθηκαν και τα ζητήματα που αναλύθηκαν, οδήγησε σε  υπέρβαση της προβλεπόμενης διάρκειάς του κατά μία ώρα, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σημαντικότητα του Έργου FAIR και την ιδιαίτερη αξία του αντικειμένου του.

Το Έργο FAIR είναι διακρατικό και στην Κοινοπραξία υλοποίησής του συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς:

VIENNA CENTRE FOR SOCIETAL SECURITY (Συντονιστής Έργου) - Αυστρία

LAW AND INTERNET FOUNDATION - Βουλγαρία

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ελλάδα

MINORITY RIGHTS GROUP EUROPE - Ουγγαρία

Στόχος του Έργου FAIR είναι η προαγωγή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ατόμων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για διάπραξη εγκλήματος, μέσω της ενίσχυσης της πρακτικής εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών στα συναφή θέματα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο FAIR στο http://www.projectfair.eu/#/en

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon