Την περιοχή του Έβρου επισκέφθηκαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Frontex κ. Fabrice Leggeri.


Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους, στο Τοπικό Επιχειρησιακό Κέντρο στη Νέα Βύσσα, ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Leggeri ενημερώθηκαν για το εν εξελίξει ερευνητικό έργο ANDROMEDA, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ο κύριος σκοπός του έργου ANDROMEDA, είναι να αναβαθμίσει και να επεκτείνει το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (Common Information Sharing Environment - CISE) διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας το πεδίο εφαρμογής του στο Χερσαίο περιβάλλον. Και στους δύο αξιωματούχους έγινε επίδειξη ενός εκ των Συστημάτων Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού του έργου ANDROMEDA καθώς και των σχετικών εγκαταστάσεων σταθερού και φορητού εξοπλισμού επιτήρησης συνόρων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Επιπρόσθετα ενημερώθηκαν για την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει το εν λόγω Σύστημα στη προστασία των συνόρων και στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Αρχών σε διακλαδικό καθώς και σε διακρατικό επίπεδο.


Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή του έργου ANDROMEDA θα λάβει χώρα σε επιλεγμένες περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση του Συστήματος σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

 

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon