AdobeStock 389642902Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στους τομείς δραστηριότητάς του και στα τεκταινόμενα του χώρου της ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τις σχετικές διατάξεις του ν.4598/2019 αναδείχθηκε σε Φορέα διοίκησης και παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης σε θέματα ασφάλειας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ενώ ο ρόλος του ενισχύθηκε και εδραιώθηκε περαιτέρω στον χώρο της πιστοποίησης με τις διατάξεις του ν.4763/2020 με τον οποίο καθορίστηκε ότι η πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων φορέων μη τυπικής και άτυπης μάθησης για ειδικότητες των οποίων οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος χορηγούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕ.ΜΕ.Α., προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμ. ΔΠ/11556 «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4186/2013 (Α’ 193)» όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 4491/25-08-2022. Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η τράπεζα θεμάτων - κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.

Περαιτέρω, το πιστοποιητικό επάρκειας, που χορηγείται μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (σχετ. η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7017/7/219 από 01/12/2022 "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β’ 664)" (Φ.Ε.Κ. Β' 6370/15-12-2022).

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon