Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, απότοκος της ανάγκης των παραγωγικών συντελεστών για ιδιαίτερη και εξατομικευμένη προστασία, δημιούργησαν νέες εργασιακές ευκαιρίες σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Παράλληλα, ανέδειξαν την ανάγκη για σαφέστερα επαγγελματικά περιγράμματα των εργαζομένων στον κλάδο αυτό, βασισμένα σε κοινά πρότυπα και εργασιακές πρακτικές.

Η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, έχει καταδείξει στην πράξη ότι είναι αναγκαία η σύγκλιση του πλαισίου των επαγγελματικών καθηκόντων του «προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας» και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από εργαζόμενους με κατοχυρωμένες επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία. Η κατάλληλη κατάρτιση, αλλά και η απόδειξη της γνώσης αυτής, αποτελεί μια ουσιαστική παράμετρο που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ασφάλειας.

Στις εξίσου σημαντικές καινοτομίες που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν είτε στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (μη τυπική εκπαίδευση), είτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας και πείρας (άτυπη μάθηση). Η διαδικασία αυτή ορίζεται πλέον με σαφήνεια μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» που αποτελεί νόμο της Πολιτείας από το 2010 (ν.3879/2010).

Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1020 / 2017), οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), για το έτος 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.ΜΕ.Α. ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» για όλο το έτος 2017 εξακολουθώντας να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές εξέτασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αξιοπιστία, η αδιαβλητότητα, η αντικειμενικότητα και η ίση και μη διακριτική μεταχείριση των εξεταζόμενων.

Για το έτος 2018, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α. ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για όλο το έτος 2018.

Η διαδικασία για την πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων στην «ιδιωτική ασφάλεια» διεξάγεται με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πολιτείας και κοινωνικών εταίρων, την ενίσχυση της διαφάνειας στα επαγγελματικά προσόντα, τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της διά βίου μάθησης.

Αυτή η διαδικασία υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τον Κανονισμό Πιστοποίησης των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, μπορείτε να τον κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Ημερολόγιο

« June 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Νέος κορονοϊός - Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον covid-19

covid19

esdc

earto logo

YE

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Ariadne Guide

 

p240323gr

Εγχειρίδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon