Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Το ΚΕ.ΜΕ.Α.  υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα...

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας Π Ι Α 2ης Περιόδου... Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2016 Αθήνα, 15  Σεπτεμβρίου 2016 Στις 24-25 Σεπτεμβρίου και 1-2 Οκτωβρίου 2016 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας(1) θέσης Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου της Δράσης, με τίτλο :«Στοχευμένες Δ... Τετάρτη, 07 Σεπτέμβριος 2016 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016 Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει μία (1) Θέση Συνεργάτη- Υπευθύνου Οικονομικού Αντικε&iota...
Προκήρυξη Δεκατριών (13) Θέσεων Συνεργατών για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών... Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος 2016 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου Προκήρυξης Δεκατριών (13) Θέσεων Συνεργατών για...
Προκήρυξη Δεκατριών (13) Θέσεων Συνεργατών για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών... Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016 Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει δεκατρείς (13) Θέσεις Συνεργατών για τις «Στοχευμένες...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon