Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 To KE.ME.A. έχει αναλάβει, ως Συντονιστής, την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου, με τίτλο: “Peer2Peer: Relate schools to combat Roma dropout”– GA 849136. Το Έργο αφορά στη μεταφορά μιας καλής πρακτικής «συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας» μεταξύ σχολείων της Δυτικής Αττικής για την...
Δελτίo Τύπου: Άσκηση επί χάρτου για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας με την κωδική ονομασία «Ε.Υ.Ζ.Σ-3» Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ) ευρείας κλίμακας ολοήμερη άσκηση επι χάρτου για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας με την κωδική ονομασία «Ε.Υ.Ζ.Σ-3». Στην άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από Ευ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕ.ΜΕ.Α. διαφόρων ειδικοτήτων Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο Ευρωπαικών ερευνητικών έργων τα οποία υλοποιεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα...
Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης 1ης Περιόδου 2020, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας... Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 Στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2020 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2020 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στο Νομό Αττικής, στο Νομό Θεσσαλονίκης...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ANΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.250,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου - ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Storage Area Network (SANs) (CPV: 30233141-1) ANΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.100,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου - ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και...
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV: 48822000-6), ANΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 37.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου - ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:   Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και...
Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 4ης Περιόδου 2019 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ε... Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 4ης Περιόδου 2019 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» -  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙ...
Επίσκεψη Εκτελεστικού Διευθυντή της CEPOL στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 στην έδρα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, συνάντηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Κατάρτιση - Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL), Δρ. Detlef Schröder με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon