Πιστοποιήσεις

Μελέτες

  • Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

    Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο...

Ερευνητικά Προγράμματα

Κρίσιμες Υποδομές

  • Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

    Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &...

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο για το δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος CIVILnEXt Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2021     Η κοινοπραξία του προγράμματος CIVILnEXt διοργανώνει με ιδιαίτερη χαρά διαδικτυακό σεμινάριο στις 29 Ιανουαρίου 2021 στις 10πμ, με σκοπό τη διερεύνηση δυναμικού καινοτομίας αναφορικά με την ανάπτυξη μιας Επιχειρησιακής Πλατφόρμας Ελέγχου για μη σ...
Πρόσκληση οικονομικών φορέων για την συμμετοχή στην υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου χρηματοδότησης δράσεων για την Προβλεπτική Νοημοσύνη... Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις - Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4620   Στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 της Ειδικής Γραμματείας...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 109Α  (ΦΕΚ Α’ 147). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των...
Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, επί της Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα, για το έτος 2021 Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο εξασφάλισης της υγιεινής στις εγκαταστάσεις του και έχοντας υπόψη:  Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου J-SAFE με θέμα «Προσομοίωση Αναζήτησης Αντικειμένων εντός των Φυλακών με... Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 Με σημαντικά οφέλη για τα συμμετέχοντα στελέχη, ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, εκπαιδευτική δράση, με θέμα «Προσομοίωση Αναζήτησης Αντικειμένων εντός των Φυλακών με τη χρήση Εξοπλισμού Εικονικής Πραγματικότητας  (VR simulation Prison search)». Η εκπαιδευτική δράση, 3ήμερης...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά και τοποθέτηση πινακίδων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδε... Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 Αθήνα 18-12-2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνέδριο Λήξης της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης... Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020   Με επιτυχία και σημαντικά συμπεράσματα ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 το καταληκτικό Συνέδριο της Δράσης του ΚΕΜΕΑ με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Η Δράση ξεκίνησε...
Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ο... Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας,...
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, τ.κ. 10177, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών...
COVINFORM: ένα έργο για την ανάλυση του αντικτύπου της πανδημίας του COVID19 στις ευπαθείς ομάδες Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2020, δημιούργησε πρωτοφανές αντίκτυπο στις κοινωνίες, με τις ευπαθείς ομάδες να έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ήδη σε χώρες με καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς ανταπόκρισης...
Πρώτο Δελτίο Τύπου του έργου IcARUS : Μία Καινοτόμος Προσέγγιση για την Ασφάλεια σε αστικούς χώρους-Εναρκτήρια Συνάντηση Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020   Το ερευνητικό έργο IcARUS, με τίτλο «Ανάπτυξη, σχεδιασμός και εφαρμογή κοινής στρατηγικής και εργαλειοθήκης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια του αστικού χώρου», είναι μία συνεργατική προσπάθεια επιχορηγούμενη από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) της...
Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier Services) Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2020 Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής ...

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon